Högsta betyg till Lions Quest i Finland

lcif logo

Det är bevisat att socialt och emotionellt lärande minskar problem som till exempel mobbning och drogmissbruk samt förbättrar positiva beteenden som självdisciplin och konfliktlösning. Lions Quest är LCIF:s program för socialt och emotionellt lärande (SEL) och Lions i multipeldistrikt 107 i Finland arbetar med Lions Quest på ett framgångsrikt sätt. Den finska regeringen uppskattar programmet i MD 107, eftersom det är ett ledande kursprogram för barn och dessutom har ministeriet för utbildning och kultur beviljat MD 107 ett anslag för att genomföra seminarier för lärare.

Medlemmarnas engagemang är mycket viktigt för framgångarna för Lions Quest och under de senaste 20 åren har Lions i Finland samlat in mer än USD 6 miljoner till att stödja Lions Quest. Sedan det första seminariet år 1991 har mer än 16 000 lärare utbildats för att kunna använda programmet i Finland. Åtta certifierade kursledare leder seminarierna runtom i hela landet. Lärarna utbildas bland annat i att hantera klassrum med många kulturer, fokusera på mångfald samt tillgodose utbildningsbehov bland flyktingbarn.

Lions i Finland har även utökat Lions Quest-programmet utanför det traditionella klassrummet genom att fokusera på utbildningar inom idrottsrörelsen. Idrottsledare utbildas på liknande sätt som lärare med fokus på god sportslighet, lagarbete och konfliktlösning.

Athlete and coach on the ice during hockey practice

Lions medlemmar i Finland har även förstått de föränderliga behoven bland dagens elever och har därför skapat en vägledning om internetsäkerhet och att förhindra mobbning på nätet. ”Ansvaret är mitt” lär barnen inte endast att använda internet på ett säkert sätt, utan även hur man undviker att såra andra människor.

Lions i Finland har även blivit globala ledare när det gäller forskning kring SEL. MD 107 har i samarbete med universitetet i Helsingfors genomfört en undersökning som visar att Lions Quest-utbildningarna är effektiva när det gäller att bygga upp lärarnas förmåga att utveckla sociala och emotionella färdigheter bland sina elever. Denna undersökning publicerades i The European Journal of Social and Behavioural Sciences.

Lions ledning i Finland samarbetar med lokala medlemmar när det gäller Lions Quest och resultatet är ett lysande exempel på vad som kan uppnås när alla i Lions arbetar mot ett gemensamt mål.

Denna artikel publicerades ursprungligen i maj 2016 i tidningen LION.

Comments are closed.