Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu LCIF:n vastaus koronavirukseen

Uusimmat tiedot COVID-19 -hätäapuun myönnetyistä apurahoista

LCIF:n apurahat

LCIF asettaa etusijalle apurahat sellaisille alueille, joissa on todettu hyvin korkeita määriä COVID-19-tapauksia. Painopiste tulee olemaan vastaaminen sellaisiin tarpeisiin, joita esiintyy paikallisissa terveydenhuollon ja hätätilanteiden hallintajärjestelmissä, jotka koordinoivat työtä Maailman Terveysjärjestön (WHO) ja paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Hallituksen päätöksen mukaisesti hätäapurahojen myöntäminen COVID-19-pandemiaan päättyy 30. kesäkuuta 2020.

Hakemusten tulee:

  1. Noudattaa hätäapurahan (Emergency, EMR) kriteereitä, joiden mukaan vähintään 100 ihmistä on saanut tartunnan (vahvistetut tapaukset) välittömällä alueella/piirissä.  
  2. Enimmäismäärä on US$10 000.
  3. Varoja myönnetään vain vastaamaan aktiivisiin ja välittömiin tilanteisiin; ei ennakoituihin tapauksiin. Hätävalmiusapurahoja ei oteta huomioon.
  4. Varoja tulisi käyttää lionien tekemään yhteistyöhön paikallisten terveydenhuollon ja hätätilanteiden hallintajärjestelmien kanssa, kun ne vastaavat tilanteeseen. Tämä voi olla terveydenhuollon tarvikkeiden hankkimista, karanteeniin liittyviä kulujen kattamista, jne. ihmisille, jotka ovat saaneet tartunnan. 
  5. Varoilla ei saa kattaa tartunnan saaneiden tai karanteeniin sijoitettujen ihmisten henkilökohtaisia kuluja.
  6. Toinen vaihtoehto on harkita moninkertaispiirin tason apurahoja tilanteen mukaan, alueille, joilla on ollut huomattava määrä tapauksia (yli 5 000) useiden piirien alueella. 
  7. Kaikki hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Saat lisätietoja hätäapurahoista ottamalla yhteyttä lcifemergencygrants@lionsclubs.org.

 

Lahjoitukset LCIF:lle ja Kampanja 100

Lahjoituksia COVID-19 -kohteen tukemiseen otetaan vastaan LCIF:n yleiseen katastrofirahastoon. Tee lahjoitus auttaaksesi meitä taistelussa perheiden ja yhteisöjen pitämisessä turvassa.  Kaikki tähän rahastoon tehdyt lahjoitukset otetaan huomioon Melvin Jones -jäsenyyteen ja Kampanja 100 -keräykseen.  Huomaa, että LCIF:lle annettavista lahjoituksista annettava tunnustus tulee viivästymään COVID-19 -tilanteen takia.

LCIF haluaa antaa tunnustusta ja kiittää kaikkia Kampanja 100 -keräyksen kansainvälisen toimikunnan jäseniä, aluejohtajia, moninkertaispiirien koordinaattoreita, piirikoordinaattoreita ja klubikoordinaattoreita heidän ahkerasta työstään lionien palvelun tukemiseksi. Kampanjan johtajat ovat arvioimassa COVID-19 -tilanteen vaikutusta Kampanja 100 -keräykseen. Tulemme antamaan teille lisätietoja tulevina viikkoina siitä, miten Kampanja 100 -keräystä sopeutetaan nykyiseen ennennäkemättömään tilanteeseen. 

Kampanja 100 -aloitteen tuki lionien palvelulle on tärkeämpää kuin koskaan ennen. LCIF haluaa käyttää tätä tilaisuuta hyväkseen ja rohkaista kaikkia, jotka tekevät töitä Kampanja 100 -keräyksen puolesta, varmistamaan heidän oman terveytensä ja turvallisuutensa ja samalla jatkamaan yhteyden pitämistä muihin lioneihin ja LCIF:n henkilökuntaan. Kiitos, kun otatte oman turvallisuutenne huomioon, kun kerrotte LCIF:n tehtävästä ja vaikutuksesta paikkakunnallanne.