Etusivu Resurssikeskus Lapsuusiän sokeus

Lapsuusiän sokeus

Ongelma

Lapsuusiän sokeus on edelleen merkittävä ongelma maailmanlaajuisesti etenkin kehitysmaissa. Kun silmäsairauksia ja varhaislapsuuden aikana kehittyviä vaivoja ei hoideta, seurauksena voi olla näkövamma tai sokeus. Pääasialliset syyt vaihtelevat, ja ne määräytyvät pitkälle yhteiskunnallis-taloudellisen statuksen ja ensisijaisen terveydenhoito- ja näönhoitopalvelujen saatavuuden perusteella.

Pienituloisissa maissa lapsuusiän sokeus on usein seurausta sarveiskalvon arpeutumisesta, joka aiheutuu tuhkarokosta ja A-vitamiinin puutteesta. Keskituloisissa maissa ennenaikaisuuden aiheuttama retinopatia, ennenaikaisesti syntyneen vauvan verkkokalvon verisuonten epänormaali kehittyminen, on keskeinen syy. Kaikissa maissa lapsuusiän sokeus voi aiheutua synnynnäisistä poikkeavuuksista, kuten kaihista ja glaukoomasta.

Globaali vaikutus

Arviolta 1,4 miljoonaa lasta on sokeita ja joka vuosi tulee arviolta 500 000 uutta lapsuusiän sokeustapausta. Näistä uusista tapauksista 50 prosenttia lapsista kuolee vuoden-kahden kuluessa. Lapset, jotka selviävät hengissä, kohtaavat merkittäviä haasteita koulutuksen sekä fyysisen ja sosiaalisen kehityksen suhteen, ja he joutuvat elämään koko ikänsä vailla näköä. Taloudellinen vaikutus lapsiin ja heidän perheisiinsä on merkittävä, sillä he eivät usein pysty työskentelemään näkövammaisille tarkoitetun koulutuksen ja koulutustilaisuuksien puutteen takia.

Hoito

Kun lapsuusiän näkövamman syy on korjaamaton taittovirhe, se on helppo diagnosoida ja korjata laseilla, kontaktilinsseillä tai taittoleikkauksella. Kaihin aiheuttamaa lapsuusiän sokeutta voi hoitaa yksinkertaisella ja edullisella leikkauksella.

SightFirstin työ

Vuonna 2001 LCIF ja SightFirst-ohjelmamme liittyivät Maailman terveysjärjestön (WHO, World Health Organization) kanssa lionien ja WHO:n lapsuusiän sokeuden eliminointiprojektiin. LCIF on myöntänyt tähän projektiin melkein 7 miljoonan dollarin edestä apurahoja kuudella WHO-alueella. Varoilla on perustettu tarveharkintaisia lasten näönhoitokeskuksia. Lapsuusiän sokeuden eliminointiprojektin vaiheessa I perustettiin 34 lionien näönhoitokeskusta lapsille. Vaihe II tukee 10:tä näistä keskuksista ja 16 lisäkeskuksen perustamista.

Bausch + Lomb Early Vision Institute ja LCIF muodostivat äskettäin kumppanuussuhteen Pediatric Cataract Initiative -kaihiohjelmaan. Tavoite on tunnistaa, rahoittaa ja edistää innovatiivisia keinoja voittaa tämä ongelma. Hankkeen ensimmäisenä vuonna keskitytään Kiinan kansantasavaltaan, jossa arviolta 40 000 lasta kärsii lapsuusiän kaihista. Hanke rahoittaa myös perustutkimusta, jolla pyritään selvittämään lapsuusiän kaihin syitä ja/tai hoitotapoja.

Rahoitusprioriteetit

Kamppailu lapsuusiän sokeutta vastaan on edelleen tärkeä ohjelma-alue SightFirst-ohjelmassa. Lapsuusiän sokeushankkeissa on oltava seuraavia elementtejä:

  • ensimmäisen asteen näönhoitoa, jolla ehkäistään tiettyjä lapsuusiän sokeuden syitä
  • lasten silmätautiopin erikoiskoulutusta, lasten kaihileikkauksiin ja ennenaikaisen retinopatian seulontaan ja hoitoon pystyvän näönhoitohenkilöstön määrän kasvattaminen sekä heikkonäköisyyspalvelujen järjestäminen.

Yleensä ottaen SightFirst-hankkeiden täytyy keskittyä sokeuden pääsyihin koko maan tasolla tai suurilla alueilla. Näillä hankkeilla tavoitetaan ihmisiä, joille ei tarjota riittävästi palveluja tai jotka saavat näönhoitopalveluja rajoitetusti tai eivät lainkaan. Ohjelmalla rahoitetaan laadukkaita ja kestäviä hankkeita, joilla toimitetaan näönhoitopalveluja, kehitetään infrastruktuuria, koulutetaan henkilökuntaa ja/tai järjestetään kuntoutusta ja koulutusta paikkakunnilla, joilla näitä ei ole riittävästi.

Täällä on lisätietoja, kuten SightFirst-apurahahakemus, sairauskohtaiset kyselyt ja pitkän aikavälin suunnitteluohjeet.

Lisätietoja tällä sivulla olevista lapsuusiän sokeuden tilastotiedoista saa käymällä seuraavissa palveluissa: SightFirst-ohjelman lapsuusiän sokeuden eliminointiprojektin ehdotus