Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem The Lions Blog Förändrar världen ett samhälle (anslag) i taget

Förändrar världen ett samhälle (anslag) i taget

Bill Hatzos oktober 22, 2019

Lions Clubs International Foundation (LCIF) förstår betydelsen av att rädda världen! Men stiftelsen förstår även att distrikt och klubbar vill påverka lokalt och ibland behöver stöd för att kunna finansiera vissa projekt. Bästa Lions, er stiftelse är stolt över att kunna erbjuda programmet Anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället! Programmet är ett incitament både för Lions donationer till LCIF och Lions serviceprojekt, eftersom det ligger i linje med stiftelsens uppgift och globala frågor samt Lions hjälpinsatser.

Denna typ av anslag gör att distrikt och klubbar kan ansöka om ett anslag från LCIF, för att hjälpa det lokala samhället och skapa lokal påverkan.

Namnet säger allt
Distrikt. Klubb. Samhälle. Påverkar. Namnet på detta unika anslagsprogram från LCIF gör det möjligt för distrikt och klubbar att ansöka om ett anslag som hjälper samhället och skapar lokal påverkan.
 

Du bör veta

  1. Anslaget baseras på distriktets och klubbarnas årliga donationer till LCIF.
  2. Programmet kan bevilja anslag på upp till 15 % av distriktens och klubbarnas kvalificerade donationer* till LCIF!
    • Klubbar måste donera minst USD 5 000 under ett verksamhetsår för att kvalificera.
    • Distrikt måste donera minst USD 10 000 under ett verksamhetsår för att kvalificera.
  3. Anslagsmedel som beviljas en klubb kan användas av klubben. Klubben kan även överföra sina anslagsmedel till distriktets anslagsmedel.
  4. Dessa anslagsmedel kan användas som krav på lokal matchning för andra anslag från LCIF.
  5. Dessa anslagsmedel kan ackumuleras under flera år, så att distrikt och klubbar kan spara ihop dem till projekt i stor skala.
  6. Distrikt och klubbar är kvalificerade att ansöka om denna typ av anslag!

*Öronmärkta donationer tillgodoräknas inte i detta anslagsprogram.

Ert anslag finns inom räckhåll
Känner du redan till denna typ av anslag och anser att din klubb är kvalificerad? Fyll i ansökan och kom igång.

Ansökan om anslag

Försök verkligen att dra nytta av denna unika möjlighet att beviljas ett anslag. Titta på vår animerade video som berättar om de 5 enkla stegen att ansöka och läs därefter den viktiga informationen nedan.

Besök sidan lionsclubs.org/sv/DCG för att lära dig mer och skicka e-post till donorassistance@lionsclubs.org för att verifiera hur mycket ditt distrikt eller din klubb har donerat till LCIF. Om ditt distrikt eller din klubb inte kvalificerar till att ansöka om ett anslag samarbetar du med din kontaktperson på LCIF:s utvecklingsavdelning, för att finna en strategi för att uppfylla kraven gällande donerat belopp.


Bill Hatzos är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.