Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Presedentens tema

Vi hjälper

Erfarna människor från hela världen har lett vår enastående organisation under dess hundraåriga historia. Samtidigt som varje internationell president tillför sitt eget unika perspektiv och expertis har det funnits, och kommer alltid att finnas, en viktig sak som förenar alla medlemmar: Hjälpinsatser. Med detta som vägledning åtar sig varje president att hjälpa klubbarna att öka sina hjälpinsatser och, som ett resultat av det, påverka det lokala och globala samhället.

Vår internationella president

Som medlem i Lions i mer än 40 år föregår vår internationella president, Dr. Jung-Yul Choi, med gott exempel. Hans karriär och liv har definierats av arbetsmoral och en passion för att överbrygga skillnader, skapa kontakt mellan människor och genom mångfald skapa harmoni för alla.

Mångfald för allas bästa

Lions hjälper inte bara världen. Vi representerar den. Under presidents Chois år kommer vi att förena klubbar och samhällen runt om i världen eftersom allas bästa endast kan uppnås när vi går samman som en.

De många sätt på vilka vi hjälper

President Chois program och initiativ kommer att fokusera på några huvuddelar av Lions Clubs International, vilka är mycket viktiga för vår uppgift att hjälpa.

  1. Skapa medlemstillväxt genom mångfald
  2. Utöka hjälpinsatsernas påverkan globalt
  3. Stödja vår globala stiftelse, LCIF.
  4. Stärka varje medlem som ledare