Hem Aktuella anslag

Anslag ger mer hjälpinsatser

Varje år kan vi göra positiv påverkan i världen, genom att bevilja anslag till Lions klubbar. Dessa anslag gör det möjligt för Lions medlemmar att genomföra projekt i stor skala som inte hade varit möjliga utan finansiellt stöd. Det är en ära för oss att göra detta, det vill säga förbättra hjälpinsatser för dem som redan ger så mycket. 

Vi hjälper Lions. Lions hjälper världen.

Humanitära anslag

48 anslag på totalt USD 4 316 898 beviljade

Lions Quest-anslag

31 anslag på totalt USD 1 356 970 beviljade

 

Aktuella anslag

Beviljade anslag i augusti 2017:

Humanitära anslag

Argentina, distrikt O-3

 • USD 27 484 till att utöka och förbättra social service

Belgien, distrikt 112-B

 • USD 16 225 till att renovera och utrusta ett sjukhus i Kahemba, Kongo

Bolivia, distrikt S-2

 • USD 75 000 till att bygga en grundskola

Brasilien, distrikt LC-6

 • USD 64 815 till att utöka fysisk träning för handikappade

Brasilien, distrikt LD-1

 • USD 71 181 till att förnya mammografiutrustning vid ett sjukhus

British Columbia, Kanada, distrikt 19-H

 • USD 25 000 till att utrusta Abbotsford Regional Hospital

Kalifornien, USA, distrikt 4-C3

 • USD 22 726 till att köpa synundersökningsutrustning

Kalifornien, USA, distrikt 4-L5

 • USD 22 611 till att utrusta en mobil undersökningsenhet

Ecuador, distrikt G-1

 • USD 98 000 till att utrusta Lions synvårdsklinik

Florida, USA, distrikt 35

 • USD 47 000 till renovering av Lions Conklin Center för blinda

Georgia, USA, distrikt 18

 • USD 21 720 till att upprusta en terapipool vid Lions läger för handikappade

Ungern, distrikt 119

 • USD 100 000 till att bygga bostäder för handikappade och äldre

Indien, distrikt 318-A

 • USD 100 000 till att bygga upp en blodbank i Trivandrum

Indien, distrikt 321

 • USD 200 000 till Världsdiabetesdagen

Indien, distrikt 323 1-A3

 • USD 56 764 till att bygga ut skolan i Vikramgad

Indien, distrikt 323 2-F2

 • USD 100 000 till att utrusta skolan i Ankleshwar

Italien, distrikt 108-YB

 • USD 24 677 till att bygga upp ett yrkesträningscenter för autistiska ungdomar

Japan, distrikt 333-E

 • USD 14 300 till att bygga en förskola i Filippinerna

Japan, distrikt 334-A

 • USD 14 615 till att stärka social service i Anjo City, Japan

Japan, distrikt 334-A

 • USD 14 735 till att utrusta en skola för döva i Aichi-provinsen

Libanon, distrikt 351

 • USD 49 863 till att bygga upp en blodbank

MD300 Taiwan, distrikt 300-D2

 • USD 100 000 till att inköpa och utrusta fordon för diabetesvård

MD300 Taiwan, distrikt 300-E1

 • USD 86 756 till att köpa fordon till fyra organisationer som bedriver social service

MD300 Taiwan, distrikt 300-G2

 • USD 100 000 till att inköpa och utrusta fyra fordon för diabetesvård

Mexiko, distrikt B-2

 • USD 10 000 till att utrusta Lions synundersökningsprogram

Mississippi, USA, distrikt 30-M

 • USD 100 000 till att utrusta en naturstig för handikappade

Oklahoma, USA, distrikt 3

 • USD 50 000 till att utrusta Oklahoma Lions mobila hälsoundersökning

Ontario, Kanada, distrikt A-16

 • USD 69 816 till att utrusta Peterbrorough Regional Centre

Ontario, Kanada, distrikt A-2

 • USD 100 000 till att utrusta Dehli Community Health Centre

Filippinerna, distrikt 301-A2

 • USD 31 500 till att köpa synundersökningsutrustning

Quebec, Kanada, distrikt U-2

 • USD 28 984 till att renovera och utrusta en matbank

Sydkorea, distrikt 354-D

 • USD 100 000 till att renovera ett rehabiliteringscenter för handikappade i Seoul

Sydkorea, distrikt 356-A

 • USD 80 000 till att inköpa åtta transportfordon för handikappade

Sydkorea, distrikt 356-B

 • USD 86 731 till att bygga upp yrkesträning för handikappade

Sydkorea, distrikt 356-C

 • USD 80 000 till att inköpa tolv transportfordon för handikappade

Sydkorea, distrikt 356-D

 • USD 44 000 till att inköpa tre transportfordon för handikappade

Sydkorea, distrikt 356-E

 • USD 100 000 till att inköpa tolv transportfordon för handikappade

Thailand, distrikt 310-A1

 • USD 44 000 till att utrusta ett sjukhus i Thailand

Thailand, distrikt 310-B

 • USD 42 200 till att utrusta ett sjukhus i Thailand

Thailand, distrikt 310-D

 • USD 37 125 till datorer i tre skolor i Thailand

Thailand, distrikt 310-E

 • USD 34 920 till att utrusta ett sjukhus i Thailand

Ukraina, ej distriktsindelat

 • USD 34 000 till inköp av synhjälpmedel vid ett barnhem

USA, ej distriktsindelat

 • USD 1 426 550 till LCI-Special Olympics projekt ”Inkludering” 2018

USA, ej distriktsindelat

 • USD 200 000 till Leo serviceanslag

Utah, USA, distrikt 28-U

 • USD 99 600 till att utrusta ett mobilt synundersökningsprogram

Virginia, USA, distrikt 24-E

 • USD 20 000 till att köpa en Lions transportbil

Wisconsin, USA, distrikt 27-A1

 • USD 30 000 för synresa till Dominikanska Republiken

Wisconsin, USA, distrikt 5M-4

 • USD 14 000 till att utrusta rekreationsprogram för handikappade

 

Lions Quest-anslag

31 anslag på totalt USD 1 356 970 beviljade

Brasilien, distrikt LC-5

 • USD 20 920 till att utöka Lions Quest

Brasilien, distrikt LC-6

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Columbia, distrikt F

 • USD 71 666 till att utöka Lions Quest

Frankrike, distrikt 103

 • USD 100 000 till att utöka Lions Quest

Tyskland, distrikt 111-BO

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Tyskland, distrikt 111-OS

 • USD 100 000 till att utöka Lions Quest

Tyskland, distrikt 111-RS

 • USD 100 000 till att utöka Lions Quest

Tyskland, distrikt 111-SN

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Indien, distrikt 323

 • USD 100 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 332-A

 • USD 5 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 332-B

 • USD 20 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 333-A

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 333-E

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 334-A

 • USD 23 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 334-B

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 334-C

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 335-B

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 335-C

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 335-D

 • USD 18 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 336-A

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 336-C

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 337-A

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 337-D

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Japan, distrikt 337-E

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Norge, distrikt 104

 • USD 100 000 till att utöka Lions Quest

Oklahoma, USA, distrikt 3

 • USD 45 000 till att utöka Lions Quest

Ontario, Kanada, distrikt A-711

 • USD 25 000 till att utöka Lions Quest

Polen, distrikt 121

 • USD 71 203 till att utöka Lions Quest

Benin, distrikt 403-A2

 • USD 19 490 till att införa Lions Quest

Sverige, distrikt 101

 • USD 100 000 till att utöka Lions Quest 

Ukraina, ej distriktsindelat

 • USD 87 691 till att utöka Lions Quest

Låt LCIF uppfylla din önskan om hjälpinsatser

Vi finns här för att stödja Lions hjälpinsatser. Om du har ett projekt i stor skala som behöver finansiering kontaktar du oss. Vi kanske kan hjälpa till. 

Ansök om ett anslag