Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Hem Aktuella anslag

Stärker fler hjälpinsatser

Varje år kan vi göra positiv påverkan i världen, genom att bevilja anslag till Lions klubbar. Dessa anslag gör det möjligt för Lions medlemmar att genomföra projekt i stor skala som inte hade varit möjliga utan finansiellt stöd. Det är en ära för oss att göra detta, det vill säga förbättra hjälpinsatser för dem som redan ger så mycket.

Vi hjälper Lions. Lions hjälper världen.

Humanitära hjälpinsatser är själva kärnan i uppgiften för Lions Clubs International. Som den officiella stiftelsen för Lions Clubs International tillhandahåller Lions Clubs International Foundation (LCIF) anslag, för att stödja de passionerade insatserna av Lions medlemmar, vilket stärker deras hjälpinsatser samt tar itu med angelägna behov både lokalt och globalt.

Alla anslag som anges här godkändes av LCIF:s förtroenderåd i januari 2020.

Humanitära anslag

80 anslag på totalt USD 4 838 368

Se anslag

Lions Quest-anslag

6 Lions Quest-anslag på totalt USD 438 433
 

Se anslag

Diabetesanslag

10 diabetesanslag om totalt USD 647 451
 

Se anslag

SightFirst-anslag

12 SightFirst-anslag om totalt USD 1 454 746
 

Se anslag

 

 

Låt LCIF stödja era hjälpinsatser

Vi finns här för att förbättra Lions hjälpinsatser. Om du har ett projekt i stor skala som behöver finansiering kontaktar du oss. Vi kanske kan hjälpa till. 

Ansök om ett anslag