Hem Resurscenter Barnblindhet

Barnblindhet

Problemet

Barnblindhet är fortfarande ett betydande globalt problem, särskilt i utvecklingsländer. När ögonsjukdomar och besvär som inträffar i tidig barndom lämnas obehandlade, kan de leda till synnedsättning eller blindhet. De främsta orsakerna varierar och bestäms i allmänhet av socioekonomisk status och tillgång till primärvård och synvårdstjänster.

I låginkomstländer orsakas ofta barnblindhet av ärrbildning på hornhinnan från mässlingen och vitamin A-brist. I medelinkomstländer är för tidigt utvecklad retinopati — onormal blodkärlsutveckling i näthinnan på för tidigt födda barn — en viktig orsak. I alla länder kan barnblindhet inträffa på grund av medfödda fel, såsom grå starr och grön starr.

Global påverkan

Man bedömer att 1,4 miljoner barn är blinda, med ungefär 500 000 nya fall av barnblindhet varje år. Av dessa nya fall dör 50 procent av barnen inom ett till två år. De som överlever de första åren får betydande problem med sin utbildning, fysiska och sociala utveckling samt ett liv utan syn. Den ekonomiska bördan på barnen och deras familjer är stor då de ofta inte kan arbeta på grund av bristen på utbildning och yrkesträning för synskadade.

Behandling

Fallen med synnedsättning bland barn orsakad av okorrigerade brytningsfel (URE) kan lätt diagnostiseras och korrigeras med glasögon, kontaktlinser eller operation av brytningsfelet. Barnblindhet orsakad av grå starr kan behandlas med en enkel och billig operation.

SightFirsts arbete

Med start år 2001 har LCIF och vårt SightFirst-program samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) för Lions-WHO:s projekt för utrotning av barnblindhet. Till det här projektet har LCIF gett anslag på totalt nästan USD 7 miljoner över de sex WHO-regionerna för att etablera behovsbaserade synvårdscenter för barn. Fas I av projektet för barnblindhet etablerade 34 Lions synvårdscenter för barn, och fas II ska ge stöd till 10 av dessa center och ytterligare 16 center.

Bausch + Lomb Early Vision Institute och LCIF har nyligen inlett ett partnerskap för Insatser för barn med grå starr för att identifiera, bekosta och främja innovativa metoder för att åtgärda det här problemet. Projektets första år fokuserar på Kina där man uppskattar att 40 000 barn lider av grå starr. Insatsen bekostar även grundforskning som syftar till ökad förståelse för orsakerna till grå starr bland barn och/eller dess behandling.

Medelprioriteringar

Kampen mot barnblindhet fortsätter att vara ett viktigt programområde för SightFirst. Barnblindhetsprojekt måste innefatta:

  • Primär synvård för att förhindra vissa orsaker till barnblindhet.
  • Specialutbildning i synvård för barn, och öka antalet synvårdspersonal tillgänglig för att utföra gråstarroperationer på barn och undersöka och behandla ROP och tillhandahålla tjänster för nedsatt syn.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdsservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen.

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy.

För att få veta mer om statistiken för barnblindhet som finns på den här sidan, besök följande: SightFirsts barnblindhetspolicy