Hem Resurscenter Information för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

Information för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

Formulär för information
 

Ansvarsområden för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

 • Säkerställa att ungdomen skyddas och att alla procedurer följs i enlighet med lokala lagar och seder.
 • Läsa igenom och förstå  policyn för ungdomsläger och ungdomsprogram.
 • Säkerställa att lionmedlemmar eller officiellt utsedda icke-medlemmar genomför programmet i enlighet med policyn för ungdomsläger och ungdomsprogram.
 • Utveckla en distrikts- eller multipeldistriktsplan för att fastställa, marknadsföra, utvärdera och samla in rapporter om läger och/eller utbyten.
 • Samarbeta med din distriktsguvernör, guvernörsrådsordförande eller samordningslion för att skicka in information om ert lokala program till Lions Clubs International.
 • Upprätta en grundlig intervju- och urvalsprocess för utbytesungdomar och värdfamiljer.
 • Genomföra ett informationsmöte för utbytesungdomar och värdfamiljer.
 • Se till att alla utbytesungdomar har nödvändiga resehandlingar och lämplig försäkring.

Bästa arbetssätt

 • Bilda och led en kommitté för att samordna de olika delarna av det lokala programmet för ungdomsläger och ungdomsutbyte.
  • Bilda separata kommittéer som övervakar inkommande och utgående ungdomar.
 • Genomföra utbildning för programmets frivilliga på distrikts- och multipeldistriktsnivå.
 • Uppmuntra tidigare utbytesungdomar och Leos att delta i planeringen eller genomförandet av framtida aktiviteter inom programmet.
 • Uppmuntra tidigare värdfamiljer att så värd för en framtida ungdom.

Resurser för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte