Hem Resurscenter Trakom

Trakom

Problemet

Trakom är en av de äldsta kända infektionssjukdomarna. Trakom är en bakteriell sjukdom som lätt sprids genom kontakt med ögonvätska från smittade personer och genom överföring av flugor som lockas till vätskan. Efter år av upprepade infektioner sker en ärrbildning på insidan av ögonlocket som är så allvarlig att ögonlocket vänds inåt och ögonfransarna skrapar mot ögongloben så att hornhinnan får ärr. Det leder till en långsam och smärtsam process mot total blindhet. Barn och kvinnor är mest mottagliga för trakom.

Global påverkan

Trakom är den främsta orsaken till blindhet som kan förhindras i världen och leder till en obotlig blindhet hos cirka åtta miljoner människor, medan ytterligare 84 miljoner har en aktiv sjukdom som behöver behandlas. Ytterligare 500 miljoner löper risk att bli infekterade av sjukdomen. Trakom påträffas primärt i de fattigaste och mest avlägsna delarna av Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika, Mellanöstern och Australien, där dåliga sanitära vanor och dålig hygien är som vanligast. Trakom drabbar ofta i grupp så att den infekterar hela familjer och samhällen i flera generationer. Den smärtsamma och svåra sjukdomen kan därför göra stor skada på den ekonomiska välfärden i samhällen så att de blir fast i en ond fattigdomscirkel.

Behandling

Internationella insatser för att behandla och utrota trakom följer den av WHO utvecklade ”SAFE”-strategin. Denna bevisbaserade strategi har fyra komponenter:
S: Surgery (operation), för att stoppa trichiasis (sjukdomens sena, blindhetsorsakande stadium då ögonfransarna vänds inåt och skrapar mot hornhinnan),
A: Antibiotika (Azithromycin, Zithromax©), för behandling av sjukdomens aktiva infektion,
F: Facial cleanliness (ansiktshygien), för att öka personliga hygienen och därmed minska risken för överföring av sjukdomen, och
E: Environmental (miljö-) förändring, för att förbättra tillgången till vatten och sanitära bekvämligheter.

SightFirsts arbete

Lions är mycket aktiva i kampen mot trakom. LCIF:s SightFirst-program har delat ut mer än USD 47 miljoner till The Carter Center, som är ledande i kampen mot trakom. Sedan 1999 har LCIF delat ut USD 20,5 miljoner till 26 trakomprojekt i Etiopien, Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Mauretanien, Nepal, Niger, Nigeria, Senegal, Sydsudan, Sudan och Uganda. Enbart Etiopien har fått mer än USD 7 miljoner i medel eftersom det är det mest endemiska landet i världen för sjukdomen. Genom dessa insatser har SightFirst uppnått följande framgångar i kampen mot trakom:

  • 1 259 kirurger har utbildats att utföra trichiasis-operationer.
  • 406 842 trichiasis-operationer har utförts.
  • LCIF och lokala lionmedlemmar har hjälpt till att dela ut mer än 72 miljoner doser Zithromax© (skänkt av Pfizer).
  • 34 000 byar har fått hälsoutbildning om personlig hygien.
  • 2 190 828 latriner och vattenbrunnar har byggts i Etiopien, Mali, Niger och Sudan.

Medelprioriteringar

Trakom fortsätter att vara prioriterat för SightFirst. Den högsta prioriteten för trakomprojektmedel är att ge synräddande trichiasis-operationer som ingår i ett integrerat SAFE-program och uppfyller ett lands standarder för en nationell förebyggande plan mot blindhet.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdsservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen.

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy. 

För att få veta mer om trakomstatistiken som finns på den här sidan, besök följande: World Health Organization: Priority Eye Diseases