Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Palvelemme maailmaa

yksi paikkakunta kerrallaan

Kaikkialla maailmassa lionit käärivät hihansa ja ryhtyvät toimeen. Me olemme maailman suurin palvelujärjestö 1,4 miljoonalla jäsenellä. Olemme yhtä innokkaita auttamaan apua tarvitsevia ihmisiä tänä päivänä kuin 100 vuotta sitten kun järjestö perustettiin. 

Katso mitä me teemme
Palvelemme maailmaa

yksi paikkakunta kerrallaan

Kaikkialla maailmassa lionit käärivät hihansa ja ryhtyvät toimeen. Me olemme maailman suurin palvelujärjestö 1,4 miljoonalla jäsenellä. Olemme yhtä innokkaita auttamaan apua tarvitsevia ihmisiä tänä päivänä kuin 100 vuotta sitten kun järjestö perustettiin. 

Katso mitä me teemme
Säätiö tukee palveluanne

Valmiina auttamaan kun paikkakunnalla tarvitaan apua

Kun kaikki lionit tekevät ja lahjoittavat mitä he pystyvät, Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -aloite pystyy kohtaamaan paikkakuntia kohtaavat haasteet. Me olemme teidän säätiönne - ja yhdessä me pystymme vaikuttamaan.
 

Lisätietoja   Lahjoita nyt

PAIKALLINEN JA MAAILMANLAAJUINEN

Ystävälliset teot ovat tärkeitä

Olemme 1,4 miljoonaa miestä ja naista ja me palvelemme paikkakuntiamme ja maailmanlaajuista yhteisöä ystävällisten tekojen kautta. Tule tutustumaan ystävällisiin tekoihin jo tänään.

Uusia ääniä

Uusia ääniä -aloite luotiin tuomaan esille heitä, jotka tukevat sukupolijakauman ja moninaisuuden edistämistä klubeissamme ja piireissämme.