Etusivu Näkökyky SightFirst

SightFirst

Yksi säätiön suurimpia menestystarinoita on sen SightFirst-ohjelma, jolla rahoitetaan taistelua ennaltaehkäistävän ja parannettavan sokeuden puolesta sekä palvelujen hankkimiseksi sokeille tai näkövammaisille. Tämä tehdään tukemalla näköhuollon toimitusjärjestelmiä, koulutuksella ja kehittämällä infrastruktuuria.
 


Tilastotietoja Näkökyky kaikille -aloitteessa

 

Specialty Clubs Program Infographic

 • Vuodesta 1990 saakka SightFirst on ollut tärkeässä asemassa miljoonien ihmisten näkökyvyn palauttamisessa ja parantamisessa.
 • Myönnetty yli US$356 miljoonaa yli 1 330 projektiin 102 maassa
 • 9,1 miljoonaa kaihileikkausta näkökyvyn palauttamiseksi
 • Rakennettu, laajennettu tai varustettu 1 292 näköhuollon keskusta
 • 1,8 miljoonaa näköhuollon ammattilaista koulutettu
 • 164 miljoonaa annosta Zithromax® -lääkettä jaettu trakooman kontrolloimiseksi
 • 218 miljoonaa annosta Mectizan® -lääkettä jaettu jokisokeuden pysäyttämiseksi

 

Tehtävämme

Vahvistaa näköhuollon palveluja alikehittyneillä alueilla, antaa mahdollisuuksia taistella sokeutta ja näönmenetystä vastaan sekä auttaa ihmisiä, jotka ovat sokeita tai näkövammaisia.

Strategiamme

 

Lionit järjestävät SightFirst -projekteja yhdessä paikallisten terveysviranomaisten, näönhuollon ammattilaisten ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Lionit osallistuvat aktiivisesti projektinhallintaan, varainkeruuseen, tilaisuuksien järjestämiseen ja julkisuuden saamiseen. SightFirst-projektit käyttävät yhtä tai useampaa seuraavista strategioista:

 • Hankitaan näkökykyyn liittyviä palveluita
 • Koulutetaan ammattilaisia ja hallintohenkilökuntaa näköhuollon ja kuntoutuksen aloilla
 • Uudenaikaistetaan olemassa olevien näköhuollon järjestelmien infrastruktuuria
 • Parannetaan sokeiden ja näkövammaisten pääsyä koulutukseen ja kuntoutukseen
 • Lisätään tiedotusta näkökykyyn liittyvän terveyden tärkeydestä

Arvomme

 

SightFirst tukee monipuolisten näköhuollon järjestelmien luomista, jotka tarjoavat ennaltaehkäisyyn ja diagnostiikkaan liittyviä palveluja sekä hoitoja kaikkiin suurimpiin näkökykyyn liittyviin tauteihin sekä kuntoutusta sokeille ja näkövammaisille.

 • SightFirst-ohjelmassa asetetaan etusijalle apu alipalvelluille väestönosille, jotka eivät saa näkökykyyn liittyviä hoitoja, tietoja ja/tai kuntoutusta joko taloudellisten, sosiaalisten tai maantieteellisten syiden vuoksi.
 • SightFirst hankkii tasa-arvoista, korkealaatuista näkökykyyn liittyvää hoitoa ja kuntoutusta.
 • SightFirst luo kestäviä näköhuollon järjestelmiä parantamalla olemassa olevaa infrastruktuuria ja kouluttamalla paikallista henkilökuntaa tarjoamaan edullisia palveluja.
 • SightFirstin projektit perustuvat tietoihin ja projektin toteutettavuus päätetään analyysien perusteella sekä tarkistamalla ja seuraamalla projektin etenemistä koko sen toteuttamisen ajan.

Painopisteemme

 • Monipuolinen näönhuolto
 • Näköterveyteen liittyvä koulutus
 • Lapsuusiän sokeus
 • Diabeettinen retinopatia 
 • Kaihi 
 • Trakooma
 • Heikkonäköisyys
 • Korjaamaton taittovirhe

SightFirst etenee huimaa vauhtia Kiinassa

Lionit tekevät töitä kaihileikkausten edistämiseksi Kiinassa ja tavoitteet ovat suuret.