Hem Syn SightFirst

SightFirst

SightFirst-programmet är ett av stiftelsens mest framgångsrika program och det finansierar insatser som bekämpar de största orsakerna till blindhet som kan förhindras samt tillhandahåller hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn. Detta uppnås med stöd av system för synvård samt utveckling av utbildning och infrastruktur.
 

Syn till alla

Sedan 1990 har SightFirst spelat en viktig roll i insatserna att hjälpa till att återställa och förbättra synen för miljoner människor i världen. 

 • USD 318 miljoner har beviljats till 1 227 projekt i 102 länder  
 • 7,8 miljoner gråstarroperationer för att återställa syn
 • 700 ögoncenter har byggts, expanderat eller utrustats
 • 706 000 anställda inom ögonvård har utbildats

Vår uppgift

Att stärka ögonvård i områden där detta behövs, vilket gör det möjligt att bekämpa blindhet och synnedsättning samt ge stöd till dem som är blinda eller har nedsatt syn.

Vår strategi

 

Lions genomför SightFirst-projekt i samarbete med lokala myndigheter, hälsovårdspersonal och andra frivilligorganisationer. Lions är aktivt involverade i projektledning, penninginsamling, information, samordning av uppsökande verksamhet och PR. SightFirst-projekten använder en eller fler av följande strategier:

 • Tillhandahåller ögonvård
 • Utbildar vårdpersonal och arbetsledning
 • Uppgraderar infrastrukturen i befintliga ögonvårdssystem
 • Ökar tillgången till utbildning och rehabilitering för personer som är blinda eller har nedsatt syn
 • Informerar allmänheten om betydelse av god ögonhälsa

Våra värderingar

 

SightFirst stödjer utvecklingen av omfattande ögonvårdssystem som tillhandahåller preventiv och undersökande vård samt behandling för alla relevanta ögonsjukdomar och även rehabilitering för dem som är blinda eller har nedsatt syn.

 • SightFirst prioriterar att hjälpa särskilda grupper som inte har tillgång till ögonvård och/eller rehabilitering på grund av ekonomiska, sociala eller geografiska barriärer.
 • SightFirst levererar ögonvård och rehabilitering av stort värde och hög kvalitet.
 • SightFirst skapar bärkraftiga ögonvårdssystem, genom att förbättra befintlig infrastruktur och utbilda lokal personal att tillhandahålla kostnadseffektiv vård.
 • SightFirst drivs av information som avgör projektets möjliga genomförande, genom analys av enkäter och bedömningar av projektets integritet genom regelbunden uppföljning och utvärdering.

Our Focus

 • Comprehensive Eye Care
 • Eye Health Education
 • Childhood Blindness
 • Diabetic Retinopathy
 • Cataract
 • Trachoma
 • Low Vision
 • Uncorrected Refractive Error

SightFirst gör enastående framsteg i Kina

Lions gör insatser mot grå starr i Kina och når stora resultat.