Hem Syn

Syn

Ända sedan Helen Keller inspirerade oss att bli de blindas riddare år 1925 har vi hjälpt och stöttat dem som är blinda eller har nedsatt syn. Nästan ett århundrade senare fortsätter vi arbeta med denna viktiga uppgift.

Lära

Fakta om syn

  • 253 miljoner människor är blinda eller har viss eller allvarlig synnedsättning
  • 1,1 miljard har problem med närsynthet, helt enkelt för att de inte har ett par glasögon
  • >75 % av all blindhet och nedsatt syn i världen kan undvikas
  • 89 % av människor med nedsatt syn bor i utvecklingsländer
Upptäck

Vi har en plan

We have a long history of serving the blind and visually impaired, and remain committed to continuing this mission into our next century of service.

Vårt strategiska mål

Förhindra blindhet som kan förebyggas samt förbättra livskvalitén för människor som är blinda eller har nedsatt syn.

 

Vi fortsätter framåt

Förebygga

Vi informerar och utbildar i samhället om ögonhälsa, ögonsäkerhet samt om vanliga sjukdomar och åkommor som kan leda till blindhet om de inte behandlas.

Rehabilitering och stöd

Vi förbättrar tillgången till högkvalitativ utbildning och rehabilitering, genom att tillhandahålla stödjande teknologi, personalutbildning och förbättrad infrastruktur.

SightFirst

SightFirst är vårt flaggskepp i insatserna att förhindra blindhet och programmet tillhandahåller omfattande och bärkraftig ögonvård via samarbetsprojekt med internationella och lokala partner.

 

Agera

Utforska vägledningar för planering av serviceprojekt och andra resurser som har tagits fram för att hjälpa dig och din klubb att engagera er i syninsatser ert samhälle.
Fira

Vår berättelse inger hopp

Lions och Leos hjälpinsatser gör skillnad i samhällen runtom i världen.