Hem Resurscenter Syn för barn

Syn för barn

Sight for Kids logoi

  • 19 miljoner barn har nedsatt syn – av dessa behöver 2 av 3 bara tillgång till enkla glasögon för att korrigera brytningsfel, exempelvis myopi (att se suddigt på långt håll).
  • Man bedömer att förekomsten av global myopi kommer att dubblas till 50 % till år 2050.
  • Lions, Johnson & Johnson och lokala partner skapade Syn för barn, ett program som tillhandahåller ögonläkare och frivilliga att genomföra synundersökningar i skolor i låginkomstområden, och ger synvårdsutbildning till lärare.
  • Hittills har 150 000 utbildade lärare undersökt 24,1 miljoner barn för synnedsättning. Programmet har gett gratis tjänster till 500 000 barn.
  • Syn för barn har som mål att dubbla totala antalet barn som behandlats till 1 miljon innan 2021.
  • USD 1 ger synvårdsutbildning och tillgång till behandling för fyra barn inom programmet Syn for barn.

Engagera dig:

Lär dig mer: Läs blogginlägg om Syn för barn