Hem Resurscenter Club Branch

Klubbfilial

Klubbfilialer gör att små grupper på minst fem personer kan bilda en lionklubb och snabbare börja göra insatser på sin hemort. Varhelst det finns ett behov kan en klubbfilial hjälpa till.

Medlemmar blir en del av en befintlig moderklubb, men har sina egna möten och genomför sina egna projekt. Klubbfilialer väljer en filialpresident, sekreterare och kassör att leda filialen. Moderklubben tillsätter en kontaktperson för klubbfilialen som håller kontakten mellan moderklubb och klubbfilial.

För att ge klubbfilialer mer självständighet, har förändringar nyligen gjorts i styrelsepolicyn.

För att komma igång, beställ en klubbfilialsats eller ladda ner nedanstående artiklar:

Ladda ner diplom för klubbfilial

När klubben växer till 20 medlemmar kan filialen bilda en ny klubb. Skicka in Formulär för klubbfilialsomvandling med den nya klubbens ansökan om att slippa överföringsavgift.

För mer information, kontakta Membership Development.