Hem Resurscenter Lions högskoleklubb

Lions högskoleklubb

Starta en Lions högskoleklubb och samla folk på högskolan för att ta itu med de unika utmaningar som finns på högskolan. Skapa verklig förändring. En högskoleklubb kan göra en insats både för det lokala högskolesamhället och samhällen runtom i världen genom kontakter med studenter, lärare och företagsledare.

För att komma igång, beställ en sats för Lions högskoleklubbar eller ladda ner artiklarna nedan:

Medlemsprogram för studerande

Studenter inskrivna på en utbildningsinstitution mellan myndighetsålder och 30 kan dra fördel av Studentmedlemsprogrammet och bara betala halva internationella avgiften. De är även undantagna från start- eller inträdesavgift när de går med

Speciellt förlängd justeringsperiod

Högskoleklubbar får en förlängd justeringsperiod för avgifterna som tas upp två gånger om året. Högskoleklubbar har fram till den 31 mars för januarifaktureringen och till den 30 september för julifaktureringen för att uppdatera sin medlemslista. Lions Clubs International krediterar högskoleklubbar för medlemslistejusteringar som skickas in inom denna tidsperiod, utan avdrag.

Ytterligare resurser

Utmärkelser

En högskoleklubbsnål tilldelas de lionmedlemmar som hjälper till att bilda en högskoleklubb, efter beslut av distriktsguvernören. Ett tygmärke för högskoleklubb tilldelas en lionklubb som är fadder för en ny högskoleklubb.

För mer information

För mer information om högskoleklubbar, kontakta Membership Development.