Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Evenemangskalender för lionklubbar

Året för Lions

Vi är en global organisation med aktiva män och kvinnor och det syns i våra almanackor. Varje år försöker vi att göra ännu större global påverkan än året innan. Ett sätt vi gör detta på är att delta i viktiga och mångåriga evenemang samt att lägga till nya evenemang.

Juli 2019

 
 

1 juli

 • Distrikt och multipeldistrikt kan ansöka om anslag från anslagsprogrammet för leoledarskap 2019-2020

5 juli

 • Seminarium för första vice distriktsguvernör/DG Elect (dag 4)

5-9 juli

 • Lions 102:a internationella kongress (Milano, Italien)

15 juli

 • Sista datum att skicka in serviceaktivitetsrapport

24-28 juli

 • USA/Kanada Leo ledarskapsforum (Mesa, Arizona, USA)

31 juli - 4 augusti 2019

 • Latinamerika Leo ledarskapsforum (Goiana, Brasilien)

Augusti 2019

 
 

3-10 augusti

 • Leo Europa Forum (Porto, Portugal)

12 augusti

 • Internationella ungdomsdagen

13 augusti

 • Möte för verkställande kommitté (Oak Brook, Illinois, USA)

12-13 augusti

 • Informationsmöte för LCIF:s nya förtroenderådsmedlemmar (Oak Brook, Illinois, USA)

15 augusti

 • Sista dag för nomineringar till leoprogrammets rådgivande kommitté
   
 • Sista dag att ansöka om leoklubbens excellensutmärkelse
   
 • Sista dag att skicka in ansökan om topp 10-utmärkelsen till ordförande för ungdomsläger- och ungdomsutbyte (YCE-110)

15-17 augusti

 • LCIF:s förtroenderådsmöte (Oak Brook, Illinois, USA)

31 augusti

 • Sista dag att ansöka om excellensutmärkelser till klubbar och distriktsguvernörens team
   
 • Sista dag att ansöka om presidentens utmärkelser till zon- och regionordförande

September 2019

 
Lions månad för syninformation
Lions månad för medlemstillväxt
Leos månad för medlemstillväxt

5-8 september

 • ANZI Forum (Jakarta, Indonesien)

19-21 september

 • USA/Kanada Forum (Spokane, Washington, USA)

25-28 september

 • Konferens för hela Afrika (Lusaka, Zambia)

Oktober 2019

 
Lions månad för syninformation
Lions månad för medlemstillväxt
Leos månad för medlemstillväxt

1 oktober

 • Sista dag att köpa tävlingspaket till fredsaffischtävlingen från Club Supplies

4-6 oktober

 • EUROPA Forum (Tallinn, Estland)

9-12 oktober

 • Den internationella styrelsens möte (Jackson Hole, Wyoming, USA)

10 oktober

 • Sista ansökningsdag för matchande-, diabetes-, hungersnöd- (pilot), barncancer- (pilot), SightFirst- och Lions Quest- anslag vilka kommer att granskas vid möten med styrelsen, SightFirst rådgivande kommitté och Lions Quests rådgivande kommitté i januari 2020.

11 oktober

 • Världssyndagen

15 oktober

 • Internationella vita käppen-dagen

24 oktober

 • FN-dagen

31 oktober

 • Sista datum att nominera nya röster

November 2019

 
Lions månad för diabetesinformation

1 november

 • Internationella leodagens videotävling - sista dag för insändande av bidrag

7 - 10 november

 • OSEAL Forum (Hiroshima, Japan)

14 november

 • Världsdiabetesdagen

15 november

 • Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en klubb att skicka en vinnande fredsaffisch (för varje tävling) till distriktsguvernören
   
 • Sista dag att skicka in nomineringar till utmärkelsen för leomedlemstillväxt i oktober

December 2019

 

1 december

 • Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande fredsaffisch till multipeldistriktets guvernörsrådsordförande och för klubbar som inte tillhör distrikt och distrikt som inte tillhör multipeldistrikt att skicka en vinnande fredsaffisch (per sponsrad tävling) till Public Affairs Division
   
 • Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande uppsats till multipeldistriktets guvernörsrådsordförande och för klubbar som inte tillhör distrikt och distrikt som inte tillhör multipeldistrikt att skicka en vinnande uppsats (per sponsrad tävling) till Public Affairs Division

5 december

 • Internationella leodagen

14 - 17 december

 • ISAAME Forum (Chennai, Indien)

14 - 17 december

 • ISAAME Leo ledarskapsforum (Chennai, Indien)

15 december

 • Sista dag, poststämpelns datum, för multipeldistriktets guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande fredsaffisch till Public Affairs Division
   
 • Sista dag, poststämpelns datum, för multipeldistriktets guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande uppsats till Public Affairs Division

Januari 2020

 
Lions månad för information om hungersnöd

7 januari

 • Möte för verkställande kommitté (Oak Brook, IL, USA)

8-10 januari

 • Möte i LCIF:s förtroenderåd (Oak Brook, Illinois, USA)

10 januari

 • Sista dag för tidig rabatt på kongressens registreringsavgift

13 januari

 • Melvin Jones födelsedag

13-17 januari

 • LCIF-veckan

15 januari

 • Tävlingspaket till fredsaffischtävlingen börjar säljas i butiken på LCI:s webbplats

15-18 januari

 • FOLAC Forum (La Paz, Bolivia)

Februari 2020

 
Lions månad för barncancerinformation

1 februari

 • Vinnarna i internationella fredsaffischtävlingen meddelas senast detta datum

11-13 februari

 • Seminarium för första vice distriktsguvernör/DG Elect (dag 1-3)

13 februari

 • Sista ansökningsdag för matchande-, diabetes-, hungersnöd- och barncanceranslag vilka kommer att granskas vid styrelsens möte i maj 2020.

15 februari

 • Internationella barncancerdagen

Mars 2020

 

1 mars

 • Sista dag för nominering till utmärkelsen Årets Leo

7 mars

 • Lions 42:a dag med Förenta Nationerna - New York, USA

31 mars

 • Sista dag för registrering till kongressen med ordinarie avgift

April 2020

 
Lions månad för miljöinformation
Lions månad för familjer och vänner
Leoklubbarnas informationsmånad

2-5 april

 • Den internationella styrelsens möte (Gdansk, Polen)

22 april

 • Earth Day

25 april

 • Lions världsomfattande välkomstdag

Maj 2020

 
Månad för stärka antalet medlemmar

1 maj

 • Sista dag för tidig registrering till kongressen och bokning av hotellrum
   
 • Sista datum för återbetalning av registrering till kongressen och återbetalning av hotelldeposition för enskilda personer

11 maj

 • Möte för verkställande kommitté (Oak Brook, Illinois, USA)
   
 • Sista ansökningsdag för matchande-, diabetes-, hungersnöd-, barncancer- , SightFirst- och Lions Questanslag vilka kommer att granskas vid styrelsens möte i augusti 2020 och vid möten i Lions Quests rådgivande kommitté

13-15 maj

 • Möte i LCIF:s förtroenderåd (Oak Brook, Illinois, USA)

15 maj

 • Sista datum för inrapportering av klubbtjänstemän (PU101)

Juni 2020

 

1 juni

 • Helen Keller-dagen

5 juni

 • Världsmiljödagen

7 juni

 • Lions Clubs Internationals födelsedag

15 juni

 • Sista datum för insändande av förhandsregistrerade delegatformulär för röstning vid internationella kongressen

20 juni

 • Sista dag att ansöka om att starta en ny klubb för 2019-2020

21-25 juni

 • Den internationella styrelsens möte (Singapore)

26 juni

 • Seminarium för första vice distriktsguvernör/DG Elect (dag 4)

26-30 juni

 • Lions 103:e internationella kongress (Singapore)