Hem Ungdomar Youth Camps and Exchange

Ungdomsläger och ungdomsutbyte 

För att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

 

En värld av perspektiv 

Ungdomsläger och ungdomsutbyte omfattar inte turism, akademiska studier eller anställning. Istället uppmuntras ungdomarna att använda denna möjlighet till att dela med sig av sin egen kultur samtidigt som de upplever en annan. Programmet består av två stora delar: Internationella utbyten och internationella läger.

Lions ungdomsutbyte

Utbyten pågår vanligtvis i 4-6 veckor med hjälp av värdfamiljer (lionmedlemmar och icke-lionmedlemmar), sponsor- och värdklubbar, distrikt eller multipeldistrikt.

Lions internationella ungdomsläger

Lägren pågår i 1-2 veckor och drivs frivilligt av värdklubben, distriktet eller multipeldistriktet. Internationella läger tar emot cirka 30-60 utbytesungdomar från hela världen.

 

 

Olika roller

 

Potentiell utbytesungdom

Exchange

Programmet är öppet för unga människor i åldern 15-22 år. De som är intresserade bör kontakta den lokala lionklubben på orten.

Lär dig mer
 

 

Lions som sponsrar deltagare

Sponsor

En sponsrande lionklubb, distrikt eller multipeldistrikt krävs för varje deltagare. Sponsrande lionklubbar arbetar med sin regionala ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte för att gå igenom ansökningar och placera deltagande ungdomar.

Lär dig mer

Lions som är värdar för deltagare

Host

Värdklubbar, distrikt eller multipeldistrikt har ett nära samarbete med sin regionala programordförande och värdfamiljer för att placera deltagande ungdomar.

Lär dig mer

 

Ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

YCE

Ordföranden vägleder alla aspekter av deras respektive program.

Lär dig mer
 

För mer specifika frågor, kommentarer och synpunkter, kontakta youthexchange@lionsclubs.org.