Hem Presedentens tema

Vi hjälper

Erfarna människor med olika erfarenhet har haft möjlighet att leda vår enastående organisation under dess hundraåriga historia. Samtidigt som Lions internationella president tillför sina egna unika perspektiv och expertis har det funnits, och kommer alltid att finnas, en viktig sak som förenar alla medlemmar: Hjälpinsatser. Med detta i minnet åtar sig varje president att hjälpa klubbarna att öka sina hjälpinsatser och som ett resultat av det påverka samhället. 

Vår internationella president

Internationella president Gudrun Yngvadottir har varit medlem i mer än 25 år och hon tillför kreativitet och innovativt tänkande vid varje hinder hon ställs inför. Hennes arbetsmoral och aldrig vikande beslutsamhet kommer från hennes uppväxt på Island, ett litet men mäktigt land där medborgarna kan skryta med en lång historia av att klara av hinder och nå framgång.

Bortom horisonten

Det finns en värld av hjälpinsatser som fortfarande kan upptäckas, även av Lions. Under vår internationella president Gudrun Yngvadottirs år vid rodret för Lions Clubs International kommer våra distrikt, klubbar och vi själva att upptäcka nivåer av humanitära hjälpinsatser som världen aldrig har sett.  

Dra nytta av kraften i 1,4 miljoner medlemmar

President Yngvadottirs program och initiativ kommer att fokusera på fyra delar inom Lions som är viktiga för att kunna föra organisationen framåt.

  1. Öka antal medlemmar
  2. Öka ledarutveckling 
  3. Främja gemenskapen inom Lions
  4. Berätta om våra insatser