Hem Barncancer

Barncancer

Nästa generations förmåga att blomstra är nära sammankopplad med det stöd som finns i det lokala samhället. Lions och Leos har sett och känt effekterna bland barn som har drabbats av cancer och i deras familjer, så vi fortsätter att bringa hopp genom konkreta hjälpinsatser och stöd.

Lära

Fakta om barncancer

  • 2 minuter Ett barn diagnostiseras med cancer varannan minut
  • 13 % ökning av förekomsten av barncancer under de senaste 20 åren
  • 6 år är genomsnittsåldern för barn som diagnostiseras med cancer
  • >90% av dödsfall på grund av barncancer inträffar där det är brist på resurser
Upptäck

Vi har en plan

Familjer är den kärna runt vilken de allra flesta samhällen är uppbyggda. Nästa generations förmåga att blomstra är nära sammankopplad med det stöd som finns i det lokala samhället. Lions och Leos har sett och känt effekterna bland barn som har drabbats av cancer och i deras familjer, så vi fortsätter att bringa hopp genom konkreta hjälpinsatser och stöd.

Vårt strategiska mål

Hjälpa dem som har drabbats av barncancer att överleva och leva väl.

 

Vi fortsätter framåt

Fokuserade program och verktyg utrustar Lions och Leos med de resurser de behöver, för att kunna tillgodose behov som inte kan lösas av läkare eller annan hälsovårdspersonal. Vårt projekt som skapar nätverk till stöd om barncancer fokuserar på personliga möten med patienter och familjer samt utveckling av långsiktiga personliga relationer.

Agera

Utforska vägledningar för planering av serviceprojekt och andra resurser som har tagits fram för att hjälpa dig och din klubb att engagera er i arbetet mot barncancer i ert samhälle.
Fira

Vår berättelse inger hopp

Lions och Leos hjälpinsatser gör skillnad i samhällen runtom i världen.