Hem Diabetes

Diabetes

Diabetes är en global epidemi som påverkar ett växande antal män, kvinnor och barn i hela världen. Som Lions och Leos ser vi och känner vi effekterna av diabetes och vi gör något åt det tillsammans.

Lära

Fakta om diabetes

Diabetes är en global epidemi som påverkar ett växande antal män, kvinnor och barn i hela världen. Den kan leda till allvarliga sjukdomar som påverkar hjärtat, blodkärl, ögon, njurar, nerver och tänder. I de flesta länder med höga inkomster är diabetes den största orsaken till hjärt-/kärlsjukdomar, blindhet, njursvikt samt amputation av armar och ben. Den förväntas påverka 629 miljoner människor år 2045.

Upptäck

Vi har en plan

När vi deltar i hjälpinsatser runtom i världen ser vi och känner vi effekterna av diabetes och vi gör något åt det tillsammans. 

Vårt strategiska mål

Minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats.

 

Vi fortsätter framåt

Fokuserade program och verktyg utrustar Lions och Leos inför konkreta hjälpinsatser vid frontlinjen för diabetes. Tre projektområden stödjer vårt strategiska mål:

Lions hälsosamma livsstilar

Vi informerar om diabetes samt stödjer prevention och hantering av sjukdomen, genom att fokusera på hälsosam mat och regelbunden motion.

Nätverket Lions diabetesstöd

Vi uppmuntrar till oberoende och självförtroende att hantera sjukdomen, genom att främja stödjande relationer och lärande av andra.

Lions fortsatta diabetesvård

Vi stärker det omfattande nätverket av diabetesvård genom undersökningar, utveckling av infrastruktur, uppgradering av utrustning med mera.

 

Agera

Utforska vägledningar för planering av serviceprojekt och andra resurser som har tagits fram för att hjälpa dig och din klubb att engagera er i diabetesinsatser ert samhälle.
Fira

Vår berättelse inger hopp

Lions och Leos hjälpinsatser gör skillnad i samhällen runtom i världen.