HEM Presidentens utmärkelser detta år

Stärk mångfalden. Erhåll erkänsla.

Presidentens utmärkelser och kriterier 2019-2020

I år kommer Lions att visa världen vad som kan uppnås när vi hjälper genom mångfald. Internationella president Dr. Choi kommer att dela ut särskilda presidentutmärkelser för att visa erkänsla för utmärkta prestationer.

Presidentens utmärkelser detta år

 

1 juli 2019 – 20 juni 2020

Internationella presidentens cirkel

 

Det är med stolthet som vi visar erkänsla för Lions som fokuserar på att stärka antalet medlemmar. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera för en av dessa utmärkelser.

Kvalificeringskriterier

  • Medlemmar som står registrerade som organisatör för minst 3 nya klubbar kvalificerar för den internationella presidentens ledarskapsutmärkelse.
  • Medlemmar som står registrerade som organisatör för minst 5 nya klubbar kvalificerar för den internationella presidentens utmärkelse.
 

1 juli 2019 - 30 juni 2020

Utmaning om inrapportering av hjälpinsatser

 
Vi är stolta över att visa erkänsla för ledare vars klubbar inrapporterar hjälpinsatser. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera till en av utmärkelserna för inrapportering av hjälpinsatser.

Kvalificeringskriterier

  • Servicekoordinatorer i distrikt, vars distrikt hamnar bland de 10 bästa i det konstitutionella området, baserat på högsta procentandel klubbar som inrapporterar hjälpinsatser via MyLion®, kvalificerar till den här utmärkelsen.
 

1 juli 2019 – 20 juni 2020

Certifikat till ny klubbpresident

 
Det är med stolthet som vi visar erkänsla för charterpresidenternas insatser och hängivenhet. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera.

Kvalificeringskriterier 

  • Klubbpresidenter i nya klubbar som chartrades innan den 20 juni 2020 kommer erhålla den internationella presidentens uppskattningscertifikat.

1 juli 2019 – 20 juni 2020

Erkänsla till koordinator för specialklubbar

 

Det är med stolthet som vi visar erkänsla för koordinatorer för specialklubbar vilka fokuserar på att öka antalet specialklubbar runt om i världen. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera.

Kvalificeringskriterier

  • Koordinatorer som chartrar 1 specialklubb kvalificerar för ett E-certifikat.
  • Koordinatorer som chartrar minst 2 nya specialklubbar kvalificerar för en plakett och den internationella presidentens uppskattningscertifikat.
  • Koordinatorer som chartrar minst 10 specialklubbar kvalificerar för särskild erkänsla under en plenarsession vid den internationella kongressen i Singapore 2020, där de kommer att erhålla en plakett och den internationella presidentens uppskattningscertifikat.