Hem Resurscenter Inbjuda medlemmar

Inbjuda medlemmar

Every club needs members in order to achieve its service goals. New members provide clubs with fresh ideas, new projects and additional ways to make a difference in the community. Inviting new members during our Centennial Celebration provides you the opportunity to earn Limited Edition Centennial Membership awards! Here are some tools that will make it easier for you when asking prospective members to join!

Varje klubb behöver medlemmar för att kunna uppnå sina mål avseende hjälpinsatser. Nya klubbmedlemmar kan ge en klubb goda idéer, nya projekt och fler sätt att göra en insats i samhället. Att bjuda in nya medlemmar under vårt Hundraårsfirande ger dig möjlighet att få en begränsad utgåva avhundraårsjubileets medlemsutmärkelser! Här är några verktyg som gör det lättare för dig när du ber potentiella medlemmar gå med i klubben!

Rekryteringsverktyg

Material och broschyrer

Vilka bör bjudas in?

Alla kan vara lionmedlemmar Men utöver vanligt medlemskap erbjuder LCI följande specialmedlemskapsprogram:

  • Familjemedlemmar har möjlighet att få en avgiftsrabatt när de går med i en lionklubb och tjänar tillsammans.
  • Unga vuxna medlemmar tillför ny energi och nya färdigheter till er klubb samt säkerställer att klubben kommer att finnas även om 40 år.
  • Studenter får en avgiftsrabatt och lionmedlemskapet gör att de får nya vänner och samtidigt hjälper andra på hemorten.
  • Tidigare leomedlemmar har möjlighet att få en avgiftsrabatt och fortsätta med frivilligarbete med LCI som lionmedlemmar.
  • Kvinnor söker en möjlighet att tjäna och Lions symposium och programmen för regionala seminarier för kvinnor ger möjligheter att engagera fler kvinnor.

Nästa steg: Välkomna nya medlemmar

Er potentiella medlem har accepterat er inbjudan! Hänvisa dem till sidan för nya medlemmar och uppmuntra dem att läsa igenom Välkomstbok för nya medlemmarså att de har all information de behöver för att vara lionmedlemmar.

Länkar till LCI:s webbplats med ytterligare information