Hem Resurscenter Lions utbildningscenter

Lions utbildningscenter


Välkommen!

Här i Lions utbildningscenter kan du lära dig och öva på viktiga ledarfärdigheter för din roll som lionledare och lyckas med alla dina projekt.

Om du är ny användare måste du först skapa ett konto. Ha ditt ID-nummer som lionmedlem till hands.

Systemkontroll:

 1. Popup-blockerare måste vara avaktiverade för att köra LLC-kurser!

 2. Adobe Flash Player behövs för att köra LLC-kurser.

 3. LLC-kurser kan för närvarande inte köras på iPad eller iPhone. Andra surfplattor och smartphones med Flash Player kan användas.
   

Logga in
 

Kurskategorier:

För kursrekommendationer baserade på Lions-post, klicka här.

Kurserna är uppdelade i fyra kategorier: Ledarskap, Leda andra, Uppnå resultat och Kommunikation. Det tar normalt 30-60 minuter att genomföra en kurs.

Ledarskap:  Kurserna fokuserar på ett antal ledaregenskaper som behövs som ledare i Lions.

 • Introduktion till Lions ledarskap
 • Skriva din egen målbeskrivning
 • Kreativitet
 • Mentorprogram
 • Främja innovation
 • Hantera förändring
 • Tjänande ledarskap

Leda andra: Kurserna är inriktade på att tillgodogöra sig nya färdigheter för att skapa och upprätthålla framgångsrika och produktiva relationer med andra människor.

 • Handledning
 • Konfliktlösning
 • Delegering
 • Effektiva team
 • Medlemsmotivation
 • Värdera mångfald bland medlemmarna
 • Teammotivation

Uppnå resultat: Kurserna är utformade så att de hjälper till med att sätta upp och uppnå mål, både personliga och yrkesmässiga.

 • Sätta upp mål
 • Beslutsfattande
 • Leda möten
 • Tillhandahålla samhällsservice
 • Tidsplanering

Kommunikation: Kurserna fokuserar på att förbättra personliga egenskaper och att tala inför grupp.

 • Att lyssna effektivt
 • PR
 • Tala offentligt

Lions webbinarier

Ett webbinarium är en onlinelektion eller utbildningssession som presenteras live på Internet – och som gör att lionmedlemmar runtom i världen kan lära sig om och diskutera ämnen som hjälper till att förbättra klubbarna att göra en insats. Hitta webbinarieämnen, program och inspelningar.