Etusivu Resurssikeskus SightFirstin toiminta Kiinassa

SightFirstin toiminta Kiinassa

  Nurse treating visually impaired patient

  Arvioiden mukaan yli 20 prosenttia kaihin sokeuttamista ihmisistä asuu Kiinassa, ja uusia tapauksia on joka vuosi 400 000. Yksi syy tähän jatkuvaan kasvuun on se, että monissa kaupunkikunta-/maakuntasairaaloissa ei ole silmätautiklinikkaa eikä riittävän hyvin koulutettua henkilökuntaa ja välineitä.

  LCIF pyrkii puuttumaan tähän suureen tarpeeseen ryhtymällä yhteistyöhön terveysministeriön ja Kiinan vammaisten liiton kanssa SightFirst China Action (SFCA) -hankkeessa. SFCA käynnistettiin virallisesti Kiinan laajuisesti vuonna 1999, jolloin sitä laajennettiin aiemmista pilottiapurahoista. Siitä lähtien SFCA on ehkäissyt sokeutta Kiinassa, maailman väkirikkaimmassa maassa. SFCA-ohjelman vaihe I saatettiin päätökseen vuonna 2002. Siihen myönnettiin 15,38 miljoonaa dollaria, joilla tuettiin yli 2,1 miljoonaa kaihileikkausta Kiinassa ja perustettiin silmätautien klinikoita 104 maakuntaan, joissa ei aikaisemmin ollut näönhuollon palveluja.

  SFCA-hankkeen toisessa vaiheessa jatkettiin ensimmäisen hankkeen onnistumisista ja ehkäistiin sokeutta Kiinassa suuressa mittakaavassa. SightFirstin myöntämän 15,5 miljoonan dollarin apurahan lisäksi Kiinan hallitus antoi tarkoitukseen 200 miljoonaa dollaria. Toisen vaiheen aikana tehtiin vielä melkein 3 miljoonaa kaihileikkausta ja näönhoidon infrastruktuuria vahvistettiin perustamalla toissijaisia näönhoitoyksikköjä sairaaloihin 200 alikehittyneessä maakunnassa ja provinssissa sekä Tiibetissä.

  Kolmas vaihe käynnistettiin lionien maailman näköpäivänä lokakuussa 2011. Kiinan Shenzhenissä pidetyssä tapahtumassa ilmoitettiin uusista ohjelmista yhteistyössä Kiinan vammaisten liiton ja terveysministeriön kanssa. Ohjelmien tavoite on lisätä palveluja heikkonäköisille ja käynnistää trakoomaohjelma, jolla sairaus tuhotaan Kiinassa vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi LCIF antaa SightFirst-rahoitusta alueellisen koulutusohjelmamallin kehittämistä varten. LCIF on varannut 2,67 miljoonaa dollaria SightFirst China Action -ohjelman jatkamiseen ja laajentamiseen.

  Lions Clubs International on ensimmäinen Kiinassa toimiva kansainvälinen vapaaehtoispalvelujärjestö. Olemmekin ylpeitä siitä, että tämä kumppanuus poiki yhden LCIF:n laajimmista ja menestyksekkäimmistä SightFirst-ohjelmista.