Hem Resurscenter SightFirst-insatser i Kina

SightFirst-insatser i Kina

  Nurse treating visually impaired patient

  Man bedömer att mer än 20 procent av dem som är blinda av grå starr i världen bor i Kina och varje år tillkommer cirka 400 000 nya fall. En orsak till den fortsatta ökningen är att ett stort antal sjukhus i städer och län inte har ögonkliniker eller rätt utbildad personal och utrustning.

  För att ta itu detta stora behov har LCIF ett samarbete med Hälsoministeriet och Chinese Disabled Person’s Federation inom projektet SightFirst-insatser i Kina. Projektet startade officiellt i hela landet år 1999 och bygger på tidigare pilotanslag. Sedan dess har projektet arbetat med att förhindra blindhet i Kina, vilket är landet med världens största befolkning. Fas 1 av projektet slutfördes år 2002, genom ett anslag på USD 15,38 miljoner och gav stöd till 2,1 miljoner gråstarroperationer i Kina och upprättade ögonkliniker i 104 län på landsbygden som tidigare inte hade några.

  Fas II av projektet byggde vidare på framgången under den första insatsen att förhindra blindhet i stor skala i Kina. Ett SightFirst-anslag på USD 15,5 miljoner kombinerades med cirka USD 200 miljoner från den kinesiska regeringen. Under fas II genomfördes nära 3 miljoner gråstarroperationer och infrastrukturen inom landets synvård förbättrades genom inrättandet av sekundära synvårdsenheter på sjukhus i 200 utvecklingsregioner, provinser och i Tibet.

  Fas III lanserades under Lions världsyndag i oktober 2011. Evenemanget i Shenzhen, Kina, tillkännagav nya program i samarbete med China Disabled Persons' Federation och Hälsoministeriet, för att öka hjälpen till synsvaga och starta ett trakomprogram för att utrota sjukdomen i Kina senast år 2020. Dessutom tillhandahåller LCIF medel till SightFirst, för att utveckla en regional modell för utbildning. LCIF har initialt utlovat USD 2,67 miljoner, för att fortsätta och utöka projektet SightFirst China Action.

  Som den första internationella frivilligorganisationen i Kina är Lions Clubs International stolt över att detta partnerskap skapat ett av LCIF:s största och mest framgångsrika SightFirst-program.