Hem Resurscenter SightFirst-insatser i Kina

SightFirst-insatser i Kina

  Nurse treating visually impaired patient

  Man bedömer att mer än 20 procent av dem som är blinda av grå starr i världen bor i Kina, och varje år blir det 400 000 nya fall. En orsak till den fortsatta ökningen är att ett stort antal stads-/länssjukhus inte har ögonkliniker eller rätt utbildad personal och utrustning.

  För att arbeta med detta stora behov har LCIF ett samarbete med Hälsoministeriet och Chinese Disabled Person’s Federation för projektet SightFirst-insatser i Kina (SFCA). SFCA startade officiellt i hela landet år 1999 och bygger på tidigare pilotanslag. Sedan dess har SFCA arbetat med att förhindra blindhet i Kina, landet med världens största befolkning. Fas 1 av SFCA slutfördes år 2002 genom ett anslag på USD 15,38 miljoner och gav stöd till 2,1 miljoner gråstarroperationer i Kina och upprättade ögonkliniker i 104 län på landsbygden som tidigare inte hade någon sådan enhet.

  Fas II av SFCA byggde vidare på framgången av den första insatsen för att förhindra blindhet i stor skala. Ett SightFirst-anslag på USD 15,5 miljoner matchades med cirka USD 200 miljoner från den kinesiska regeringen. Under fas II genomfördes nästan 3 miljoner gråstarroperationer och infrastrukturen för synvård förbättrades genom inrättandet av sekundära synvårdsenheter på sjukhus i 200 utvecklingsregioner, provinser och i Tibet.

  Fas III inleddes under Lions Världssyndag i oktober 2011. Evenemanget i Shenzhen, Kina, tillkännagav nya program inom partnerskap China Disabled Persons' Federation och Hälsoministeriet för att öka hjälpen till synsvaga och starta ett trakomprogram för att utrota sjukdomen i Kina till 2020. Dessutom ger LCIF medel till SightFirst för att utveckla en regional utbildningsprogrammodell. LCIF har initialt utlovat USD 2,67 miljoner för att fortsätta och utöka projektet SightFirst China Action.

  Som den första internationella frivilligorganisationen i Kina är Lions Clubs International stolt över att detta partnerskap skapat ett av LCIF:s största och mest framgångsrika SightFirst-program.