Hem Resurscenter Program för specialklubbar

Program för specialklubbar


Tillgodose ett speciellt behov

Programmet för specialklubbar inleddes i augusti 2017 och det har utformats för att skapa klubbar där medlemmarna delar ett gemensamt intresse eller en passion, vilket gör att de kan skapa kontakt med varandra på en djupare nivå. De kan till exempel ha ett gemensamt intresse, arbeta inom samma yrke eller ha liknande bakgrund. Genom att bilda specialklubbar kan människor runtom i världen omvandla sin passion till berikande hjälpprojekt som kommer att vara till fördel för hemorten. Detta program kommer att pågå till och med år 2020.

Samtliga lionklubbar nedan bildades tack vare gemensamma intressen:
• El Paso Executive Women Lions Club
• Fairbanks Snowmobile Fun Lions Club
• Whittier Special Olympics Sola Lions Club (med stöd av Special Olympics)
• Lions Club of Ramanathapuram LifeSavers
• Victoria Quilters Lions Club

Att gå med i en specialklubb är ett bra sätt att träffa andra med samma intressen, samtidigt som du förbättrar dina ledarfärdigheter och hjälper behövande i samhället.

Upptäck hur medlemmar med gemensamma intressen gör hjälpinsatser 

Video om specialklubbar

Lär dig hur grupper av människor med gemensamma intressen och som vill ge tillbaka till samhället tar nästa steg i att bilda lionklubbar.

 

Träffa en medlem

Link to Meet a Member resource

 

 

 

 

 

 

 

 

Träffa Bill Graham från North Carolina Blind Lions Club. Lär dig mer om hans erfarenheter som medlem i denna unika och berikande specialklubb.

Låt oss rikta ett särskilt ljus på dig!

Om du är medlem i en specialklubb och vill få möjlighet att komma med på LCI:s webbplats eller sociala medier fyller du in detta formulär.

Klubbar för Lions med gemensamma intressen

Link to Specialty Clubs resource

 

 

 

 

 

 

 

 

Till skillnad från traditionella klubbar, som attraherar människor från olika delar i samhället, sammanför specialklubbar människor som har gemensamma intressen eller liknande förutsättningar. Denna typ av klubb ger olika grupper möjlighet att sammanträffa regelbundet och göra hjälpinsatser i samhället. Läs denna artikel och lär dig mer om hur specialklubbar gör skillnad i samhället.

Artikel om en specialklubb

Link to Specialty Clubs resource

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Riverside, belägen i St. Vital, Kanada, är ett utmärkt exempel på en specialklubb som gör insatser i samhället. Denna klubb fokuserar på att tillhandahålla boende för pensionärer och personer med fysisk funktionsnedsättning samt skapa en miljö som uppmuntrar till aktiviteter och samvaro. Lär dig mer om hur klubben gör sin vision till verklighet.

Frågor?

För att lära dig mer om specialklubbar kan du läsa avsnittet Frågor och svar om programmet för specialklubbar.

Frågor om att bilda nya specialklubbar?

Inte säker på hur du bildar en specialklubb? Följ det nya klubbformatet. Titta närmare på resurserna nedan för att lära dig mer!

• GMT:s verktygslåda
• Verktygslåda för bildande av nya klubbar
• Verktygslåda för nya medlemmar
• Verktygslåda för behållande av medlemmar
• Verktygslåda för medlemsrapporter

Ansökan till koordinator för specialklubbar

Link to Specialty Club Coordinator Application

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp oss att bygga vidare på Lions motto ”Vi hjälper” när vi tillgodoser behov på hemorten tillsammans med andra som delar samma intresse. Vi hoppas du överväger att bli koordinator för specialklubbar under det att vi inleder denna unika möjlighet att utöka vår servicepåverkan. Om du är intresserad skriver du ut eller laddar hem denna ansökanoch tillhandahåller en plan som innehåller information om marknadsföring och uppskattad kostnad för att bilda (minst) fem nya specialklubbar. När ansökan är ifylld skickar du den till oss via e-post membershipdev@lionsclubs.org.