Hem Resurscenter Program för specialklubbar

Program för specialklubbar


Tillgodose ett speciellt behov

 

Specialty Clubs Program Infographic

Programmet för specialklubbar inleddes i augusti 2017 och det har utformats för att skapa klubbar där medlemmarna delar ett gemensamt intresse eller en passion, vilket gör att de kan skapa kontakt med varandra på en djupare nivå. De kan till exempel ha ett gemensamt intresse, arbeta inom samma yrke, komma från samma kultur eller dela samma livserfarenheter.

Genom att bilda specialklubbar kan människor runtom i världen omvandla sin passion till berikande hjälpprojekt som kommer att vara till fördel för hemorten. 

Att gå med i en specialklubb är ett bra sätt att träffa andra människor med samma intressen samtidigt som du förbättrar dina ledarfärdigheter och hjälper behövande i samhället.

Ta reda på hur Lions medlemmar kan ansöka om att bli koordinatorer för specialklubbar för att hjälpa till att stödja distriktets mål avseende nya klubbar.

Verktygslåda om specialklubbar

 

Verktygslådan om specialklubbar innehåller de resurser som behövs för att förstå och marknadsföra programmet. Det innehåller:

Uppdateringar om programmet

 
  • Håll dig uppdaterad om insatser inom program för specialklubbar, resurser och nyheter från koordinatorer. Läs om det här (kommer snart).
  • Koordinatorer för specialklubbar kan erhålla erkänsla för sina insatser. Utmärkelser och kriterier finns på sidan om medlemsutmärkelser och presidentens utmärkelser.

Upptäck hur medlemmar med gemensamma intressen gör hjälpinsatser

 

Lions specialklubbar: Översikt

Lions specialklubbar: Hjälpområde

Lions specialklubbar: Pensionärer

Lions specialklubbar: Kultur

Lions specialklubbar: Sport

Sutton Racing Lions Club

Webbserier

 

Webbserien om specialklubbar tillhandahåller information om att bilda specialklubbar och fördelarna med att välja en speciell kategori:

  • Avsnitt 1 – Vad är det som är så speciellt med specialklubbar?
  • Avsnitt 2 – Är detta verkligen ett NYTT program?
  • Avsnitt 3 – Hur kan jag bilda en ny specialklubb?
  • Avsnitt 4 – Lionklubbar vid högskolor och universitet: Bli medlem för livet!
  • Avsnitt 5 – Special, virtuell, cyber... vänligen förklara!

Har du en fråga?

 

Har du en fråga om specialklubbar? Skicka frågor och beställningar via e-post till specialtyclubs@lionsclubs.org.