Hem Resurscenter Program för specialklubbar

Program för specialklubbar


 

Tillgodose ett speciellt behov

 

Specialty clubs infographic

Programmet för specialklubbar inleddes i augusti 2017 och det har utformats för att skapa klubbar där medlemmarna delar ett gemensamt intresse eller en passion. De kan till exempel ha ett gemensamt intresse, arbeta inom samma yrke, komma från samma kultur eller dela samma livserfarenheter.  

Genom att bilda specialklubbar kan människor runtom i världen omvandla sin passion till berikande hjälpprojekt som kommer att vara till fördel för hemorten. 

Att gå med i en specialklubb är ett bra sätt att träffa andra med samma intressen, samtidigt som du förbättrar dina ledarfärdigheter och hjälper behövande i samhället.

Ta reda på hur Lions medlemmar kan bli koordinatorer för specialklubbar för att stödja distriktets mål avseende nya klubbar. 

 

Upptäck hur medlemmar med gemensamma intressen gör hjälpinsatser 

 
 
Lär dig hur grupper av människor med gemensamma intressen har bildat lionklubbar och börjat ge tillbaka till samhället.

Lions specialklubbar - Översikt

Lions specialklubbar: Hjälpområde

Lions specialklubbar: Pensionärer

Lions specialklubbar: Kultur

Lions specialklubbar: Sport

Sutton Racing Lions Club

 

Web Series

 

Webbserien om specialklubbar tillhandahåller information om att bilda specialklubbar och fördelarna med att välja en speciell kategori:

  • Avsnitt 1 – Vad är det som är så speciellt med specialklubbar?
  • Avsnitt 2 – Är detta verkligen ett NYTT program?
  • Avsnitt 3 – Hur kan jag bilda en ny specialklubb?
  • Avsnitt 4 – Lionklubbar vid högskolor och universitet: Medlem för livet! 
  • Avsnitt 5 – Special, virtuell, cyber . . snälla förklara!

 

Lär dig mer